Deneme Kategorisi

Temiz Kâğıdı’nı oluşturan öykülerin tek ortak noktası hiç...
“Belki de hayatı öperken biraz ileri gittim ve bütün yapı...
Not: Yazıdaki yazar, anlatıcı, yayıncı ve editör tiplemel...
Iraklı kitapçı kitaplarını sokakta bırakıyor ve "Okuyanla...
Arayan kişi mecburmuşum gibi konuşuyordu. Bir lise kütüph...
Baştan söyleyeyim bu kitabın maalesef basımı yok. Benim k...
Amatör  Bahçıvan “Kör Baykuş”u Okursa Sadık Hidayet’in...
Meltem Gürle’nin sağda solda rastladığım denemelerini büy...
Nilüfer Kuyaş'ın Başka Hayatlar adı altında kitaplaştırdı...
Herşey, kendini replike edebilme yeteneğine sahip, karmaş...
-Okumak da başka her şey gibi bir egzersiz işidir; ne kad...
Romancı ve filozof Iris Murdoch, kırk yıl kadar önce kend...