İlkelerimiz

OKUNASI KİTAPLAR’A GÖNDERİLECEK YAZILARDA AŞAĞIDAKİ İLKELER GÖZETİLMELİDİR:

  1. Tanıtım metinlerinin; kitaba ilişkin bir değerlendirme yazısı, ilgili bir görsel (kitap kapağı, yazarın fotoğrafı vb.) eşliğinde ve okuru kitabı okumaya teşvik edecek kimi alıntılar içermesi önerilir. Metinlerinde yazım ve dilbilgisi kurallarına uyulması beklenir.
  2. Yazılar hiçbir şekilde ırkçı, cinsiyetçi, ötekileştirici söylem, niteleme ve sıfatlar; herhangi bir kişi, grup yahut kuruma yönelik karalama, hakaret vb. içermemelidir.
  3. Tanıtım yazılarının herhangi bir kişi, kurum yahut mecranın reklamını içermemesi beklenir.
  4. Tanıtım yazılarının asgari yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması gerekir.
  5. Sitede telif haklarını ihlal eden ve yasal yükümlülük doğuran paylaşımların yapılmaması esastır.
  6. İletişimde saygı ve nezaket esastır. Hakaret, aşağılama, saygısızlık vb. içeren yorumlar onaylanmaz.
  7. Tanıtım metinleri ve yorumlar, sayfa yöneticilerinin onayı ile yayına girer. Sayfa yöneticilerinin onayı da paylaşılan metin yahut yorumun anılan ilkelere uygun olup olmamasına bağlıdır.